"Trong tất cả các lần xuất hiện, ông là một doanh nhân thành đạt, đáng kính." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Trong tất cả các lần xuất hiện, ông là một doanh nhân thành đạt, đáng kính." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Trong tất cả các lần xuất hiện, ông là một doanh nhân thành đạt, đáng kính." dịch sang tiếng anh: He was, to all appearances, a respectable, successful businessman.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login