"Tôi chưa có cà phê thật vào lúc này." tiếng anh là gì?

Xin giúp mình "Tôi chưa có cà phê thật vào lúc này." câu này tiếng anh là gì? Thank you so much.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi chưa có cà phê thật vào lúc này." tiếng anh câu này là:I haven't got any real coffee at the moment.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login