"Giặt quần áo riêng, vì màu sắc có thể chạy." tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "Giặt quần áo riêng, vì màu sắc có thể chạy." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Giặt quần áo riêng, vì màu sắc có thể chạy." dịch câu này sang tiếng anh: Wash the garment separately, as the colour may run.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login