"Cô Jones sẽ trở lại sớm thôi." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Cô Jones sẽ trở lại sớm thôi." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô Jones sẽ trở lại sớm thôi." câu này tiếng anh dịch: Ms Jones will be back shortly.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login