"Việc xem xét kỹ lưỡng các tài khoản của công ty đã phát hiện ra một loạt lỗi." tiếng anh là gì?

Xin hộ em "Việc xem xét kỹ lưỡng các tài khoản của công ty đã phát hiện ra một loạt lỗi." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Việc xem xét kỹ lưỡng các tài khoản của công ty đã phát hiện ra một loạt lỗi." tiếng anh dịch: Careful scrutiny of the company's accounts revealed a whole series of errors.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login