"Chúng tôi sẽ lên kế hoạch sớm." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Chúng tôi sẽ lên kế hoạch sớm." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi sẽ lên kế hoạch sớm." dịch sang tiếng anh: We'll firm up the plan soon.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login