"Phi công nói với hành khách và phi hành đoàn phải tự chuẩn bị cho một cuộc hạ cánh thô bạo." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Phi công nói với hành khách và phi hành đoàn phải tự chuẩn bị cho một cuộc hạ cánh thô bạo." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Phi công nói với hành khách và phi hành đoàn phải tự chuẩn bị cho một cuộc hạ cánh thô bạo." câu này dịch sang tiếng anh:The pilot told passengers and crew to brace themselves for a rough landing.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login