"Các khói được xây dựng từ nhiều năm trước." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Các khói được xây dựng từ nhiều năm trước." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các khói được xây dựng từ nhiều năm trước." câu này tiếng anh dịch: The flumes were built many years ago.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login