"Tôi không nghĩ rằng kế hoạch là như cắt và sấy khô như mọi người nghĩ." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Tôi không nghĩ rằng kế hoạch là như cắt và sấy khô như mọi người nghĩ." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi không nghĩ rằng kế hoạch là như cắt và sấy khô như mọi người nghĩ." tiếng anh là: I don't think the plan is as cut and dried as people think.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login