"Maria là bất cứ điều gì nhưng ngu ngốc!" tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Maria là bất cứ điều gì nhưng ngu ngốc!" câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Maria là bất cứ điều gì nhưng ngu ngốc!" tiếng anh câu này dịch: Maria is anything but stupid!
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login