"Chính trị là một trong những môn học đại học của ông." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Chính trị là một trong những môn học đại học của ông." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chính trị là một trong những môn học đại học của ông." câu này tiếng anh dịch: Politics was one of his university subjects.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login