"Tôi khá nhận thức được những bất cập của chính mình." tiếng anh là gì?

Xin hộ em "Tôi khá nhận thức được những bất cập của chính mình." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi khá nhận thức được những bất cập của chính mình." tiếng anh dịch: I'm quite aware of my own inadequacies.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login