"Ông phủ nhận có bất kỳ khoản tiền nào bị thu hồi trong các ngân hàng nước ngoài." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Ông phủ nhận có bất kỳ khoản tiền nào bị thu hồi trong các ngân hàng nước ngoài." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông phủ nhận có bất kỳ khoản tiền nào bị thu hồi trong các ngân hàng nước ngoài." dịch sang tiếng anh: He denied having any money squirrelled away in foreign banks.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login