"Smith đã được thuê trên cơ sở thử nghiệm sáu tháng." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Smith đã được thuê trên cơ sở thử nghiệm sáu tháng." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Smith đã được thuê trên cơ sở thử nghiệm sáu tháng." tiếng anh câu này dịch: Smith was hired on a six-month trial basis .
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login