"Tôi không thực sự muốn trở thành một nhà thơ, nhà viết kịch, hoặc bất cứ điều gì." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Tôi không thực sự muốn trở thành một nhà thơ, nhà viết kịch, hoặc bất cứ điều gì." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi không thực sự muốn trở thành một nhà thơ, nhà viết kịch, hoặc bất cứ điều gì." tiếng anh là: I don't really want to be a poet, dramatist, or whatever.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login