"Anh ấy đã ngắn với tôi sáng nay." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "Anh ấy đã ngắn với tôi sáng nay." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh ấy đã ngắn với tôi sáng nay." dịch câu này sang tiếng anh là: He was short with me this morning.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login