"Tình hình hiện tại không có gì nếu không ổn." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Tình hình hiện tại không có gì nếu không ổn." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tình hình hiện tại không có gì nếu không ổn." câu này dịch sang tiếng anh:The present situation is nothing if not fine.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login