"Tiền cuối cùng đã được rót lại vào đất nước bây giờ." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Tiền cuối cùng đã được rót lại vào đất nước bây giờ." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tiền cuối cùng đã được rót lại vào đất nước bây giờ." tiếng anh là: Money is finally dribbling back into the country now.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login