"Đàm phán hòa bình đã đến vô ích." tiếng anh là gì?

Hộ em câu "Đàm phán hòa bình đã đến vô ích." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đàm phán hòa bình đã đến vô ích." dịch sang tiếng anh là: Peace negotiations came to nought.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login