"Cô ấy hoàn toàn không chuẩn bị cho những lời chỉ trích mà cô ấy nhận được." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Cô ấy hoàn toàn không chuẩn bị cho những lời chỉ trích mà cô ấy nhận được." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô ấy hoàn toàn không chuẩn bị cho những lời chỉ trích mà cô ấy nhận được." tiếng anh dịch: She was totally unprepared for the blast of criticism she received.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login