"Công ty có trụ sở tại Thượng Hải." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu "Công ty có trụ sở tại Thượng Hải." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Công ty có trụ sở tại Thượng Hải." dịch sang tiếng anh là: The firm is headquartered in Shanghai.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login