"Việc uống rượu của tôi đã bắt đầu có ảnh hưởng tiêu cực đến công việc của tôi." tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "Việc uống rượu của tôi đã bắt đầu có ảnh hưởng tiêu cực đến công việc của tôi." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Việc uống rượu của tôi đã bắt đầu có ảnh hưởng tiêu cực đến công việc của tôi." dịch câu này sang tiếng anh: My drinking was starting to have a negative effect on my work.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login