"Jack không thể tìm được việc làm và bị vỡ đá." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "Jack không thể tìm được việc làm và bị vỡ đá." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Jack không thể tìm được việc làm và bị vỡ đá." dịch câu này sang tiếng anh là: Jack can't find a job and has broken stones.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login