"Các nhà đàm phán đã thực hiện một nỗ lực cuối cùng để đạt được thỏa thuận." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Các nhà đàm phán đã thực hiện một nỗ lực cuối cùng để đạt được thỏa thuận." dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các nhà đàm phán đã thực hiện một nỗ lực cuối cùng để đạt được thỏa thuận." câu này dịch sang tiếng anh là: The negotiators made a last-ditch effort to reach an agreement.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login