"Cô đặt đồ trang sức của mình vào một kho tiền ở ngân hàng." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Cô đặt đồ trang sức của mình vào một kho tiền ở ngân hàng." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô đặt đồ trang sức của mình vào một kho tiền ở ngân hàng." dịch sang tiếng anh: She put her jewels in a vault at the bank.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login