"Tôi rửa sạch bùn dưới vòi nước." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Tôi rửa sạch bùn dưới vòi nước." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi rửa sạch bùn dưới vòi nước." tiếng anh câu này dịch: I rinsed the mud out under the tap.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login