"Ông đã đi vào một cuộc đời đọc từ những năm đầu tiên." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Ông đã đi vào một cuộc đời đọc từ những năm đầu tiên." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông đã đi vào một cuộc đời đọc từ những năm đầu tiên." câu này tiếng anh dịch: He went into a recitation of his life from the earliest years.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login