"Làm thế nào chúng ta có thể có được một khối lượng người quan trọng tham gia để giữ cho câu lạc bộ hoạt động?" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "Làm thế nào chúng ta có thể có được một khối lượng người quan trọng tham gia để giữ cho câu lạc bộ hoạt động?" dịch sang tiếng anh như thế nào? Em cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Làm thế nào chúng ta có thể có được một khối lượng người quan trọng tham gia để giữ cho câu lạc bộ hoạt động?" câu này dịch sang tiếng anh:How can we get a critical mass of people involved to keep the club running?
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login