"Đáng để thay đổi tất cả các loại máy tính khác nhau trước khi bạn mua." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Đáng để thay đổi tất cả các loại máy tính khác nhau trước khi bạn mua." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đáng để thay đổi tất cả các loại máy tính khác nhau trước khi bạn mua." dịch sang tiếng anh: It's worth swotting up on all the different types of computer before you buy one.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login