"Đó là điển hình của anh ta rất tàn nhẫn." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Đó là điển hình của anh ta rất tàn nhẫn." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đó là điển hình của anh ta rất tàn nhẫn." tiếng anh câu này dịch: It was typical of him to be so merciless.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login