"Chúng tôi lên án bất kỳ hành động bạo lực." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Chúng tôi lên án bất kỳ hành động bạo lực." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi lên án bất kỳ hành động bạo lực." câu này tiếng anh dịch: We condemn any act of violence .
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login