"Bạn biết tôi không thể hoạt động mà không có cà phê vào buổi sáng." tiếng anh là gì?

Xin hộ em "Bạn biết tôi không thể hoạt động mà không có cà phê vào buổi sáng." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bạn biết tôi không thể hoạt động mà không có cà phê vào buổi sáng." tiếng anh dịch: You know I can't function without a coffee in the morning.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login