"Cô lục lọi trong ví và rút ra một bức ảnh." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Cô lục lọi trong ví và rút ra một bức ảnh." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô lục lọi trong ví và rút ra một bức ảnh." tiếng anh câu này dịch: She fished around in her purse and pulled out a photo.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login