"Đôi mắt cô đảo quanh căn phòng." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Đôi mắt cô đảo quanh căn phòng." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đôi mắt cô đảo quanh căn phòng." tiếng anh là: Her eyes roamed the room.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login