"Ai đang phục vụ đám cưới của con gái bạn?" tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Ai đang phục vụ đám cưới của con gái bạn?" tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ai đang phục vụ đám cưới của con gái bạn?" tiếng anh dịch: Who's catering your daughter's wedding?
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login