"Anh ấy đi cùng tôi, tuy nhiên, không mất một giây phút nào để tiếp tục những lời hô hào của anh ấy." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Anh ấy đi cùng tôi, tuy nhiên, không mất một giây phút nào để tiếp tục những lời hô hào của anh ấy." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh ấy đi cùng tôi, tuy nhiên, không mất một giây phút nào để tiếp tục những lời hô hào của anh ấy." dịch sang tiếng anh: He accompanied me, however, not losing one moment in continuing his exhortations.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.