"Cảnh sát tại các hàng rào đã đưa đám đông vào đấu trường." tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "Cảnh sát tại các hàng rào đã đưa đám đông vào đấu trường." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cảnh sát tại các hàng rào đã đưa đám đông vào đấu trường." dịch câu này sang tiếng anh: Police at the barriers funnelled the crowd into the arena.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login