"Bạn có thể đã nỗ lực nhiều hơn để nói chuyện với anh ta." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Bạn có thể đã nỗ lực nhiều hơn để nói chuyện với anh ta." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bạn có thể đã nỗ lực nhiều hơn để nói chuyện với anh ta." câu này tiếng anh là: You could have made more effort to talk to him.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login