"Tôi đã viết cho cô ấy vài lá thư, nhưng cô ấy không trả lời." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Tôi đã viết cho cô ấy vài lá thư, nhưng cô ấy không trả lời." dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi đã viết cho cô ấy vài lá thư, nhưng cô ấy không trả lời." câu này dịch sang tiếng anh là: I wrote her several letters, but she didn't reply.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login