"Tại sao bạn không xuất hiện vào lần tới khi bạn ở trong thị trấn?" tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Tại sao bạn không xuất hiện vào lần tới khi bạn ở trong thị trấn?" tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tại sao bạn không xuất hiện vào lần tới khi bạn ở trong thị trấn?" tiếng anh là: Why don't you pop by the next time you're in town?
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login