"Lý do là anh ta sẽ không đi nếu chúng ta không trả tiền cho anh ta." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Lý do là anh ta sẽ không đi nếu chúng ta không trả tiền cho anh ta." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Lý do là anh ta sẽ không đi nếu chúng ta không trả tiền cho anh ta." tiếng anh câu này dịch: It stands to reason that he won't go if we don't pay him.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login