"Tôi đưa cho người gác cửa thẻ của tôi và anh ấy gật đầu thân thiện." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "Tôi đưa cho người gác cửa thẻ của tôi và anh ấy gật đầu thân thiện." dịch sang tiếng anh như thế nào? Em cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi đưa cho người gác cửa thẻ của tôi và anh ấy gật đầu thân thiện." câu này dịch sang tiếng anh:I showed the doorman my card and he gave a friendly nod .
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login