"Chúng tôi giới hạn nghiên cứu của chúng tôi đến 10 trường hợp." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Chúng tôi giới hạn nghiên cứu của chúng tôi đến 10 trường hợp." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi giới hạn nghiên cứu của chúng tôi đến 10 trường hợp." tiếng anh câu này dịch: We confined our study to 10 cases.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login