"Nhà vệ sinh bốc lên trời cao." tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "Nhà vệ sinh bốc lên trời cao." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nhà vệ sinh bốc lên trời cao." dịch câu này sang tiếng anh: The toilets stank to high heaven.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login