"Tôi bắt đầu tự hỏi liệu tôi có thể đủ khả năng mua căn hộ của mình không." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Tôi bắt đầu tự hỏi liệu tôi có thể đủ khả năng mua căn hộ của mình không." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi bắt đầu tự hỏi liệu tôi có thể đủ khả năng mua căn hộ của mình không." câu này dịch sang tiếng anh:I began to wonder if I'd ever be able to afford my own apartment.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login