"Tôi rất nhẹ nhõm tôi có thể đã hôn tất cả." tiếng anh là gì?

Xin hộ em "Tôi rất nhẹ nhõm tôi có thể đã hôn tất cả." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi rất nhẹ nhõm tôi có thể đã hôn tất cả." tiếng anh dịch: I was so relieved I could have kissed them all.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login