"Đây không thể là con đường đúng." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Đây không thể là con đường đúng." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đây không thể là con đường đúng." dịch sang tiếng anh: This can't be the right road.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login