"Cô là một cô gái rất xinh đẹp và làm cho sự hiện diện của cô cảm thấy gần như cùng một lúc." tiếng anh là gì?

Xin giúp em "Cô là một cô gái rất xinh đẹp và làm cho sự hiện diện của cô cảm thấy gần như cùng một lúc." câu này tiếng anh là gì? Thank you so much.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô là một cô gái rất xinh đẹp và làm cho sự hiện diện của cô cảm thấy gần như cùng một lúc." tiếng anh câu này là:She was a very pretty girl and made her presence felt almost at once.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login