"Ông chuyển tới London khi ông được mười sáu." tiếng anh là gì?

Em hỏi chút "Ông chuyển tới London khi ông được mười sáu." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông chuyển tới London khi ông được mười sáu." dịch câu này sang tiếng anh: He moved to London when he was sixteen.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login