"Nhận xét khiêu khích của bộ trưởng đã được báo cáo rộng rãi trên báo chí." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Nhận xét khiêu khích của bộ trưởng đã được báo cáo rộng rãi trên báo chí." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nhận xét khiêu khích của bộ trưởng đã được báo cáo rộng rãi trên báo chí." tiếng anh dịch: The minister's provocative remarks were widely reported in the press.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login